Výtěžek Tříkrálové sbírky 2018

Celkem se v Bludově vybralo 83 213 Kč.
Moc děkujeme!