Skautský sportovní turnaj - sobota 7. dubna 2018

Druhý dubnový víkend pojedeme už zase všichni spolu reprezentovat náš oddíl na sportovní turnaj do Šumperka. 
  • Sraz bude v sobotu 7. dubna 2018 v 8.15 u klubovny, s návratem můžete počítat okolo 15.00.
  • S sebou: sportovní oblečení, boty do tělocvičny, jídlo, pití a 30,- Kč.
  • Skauti a skautky budou hrát florbal, pro vlčata a světlušky je připraven turnaj ve vybíjené.