Klubovna

Zapůjčení je možné pouze pro skauty a skautky.
V případě zájmu kontaktujte vůdce 2.oddílu Martina Dostála nebo zástupce vůdce oddílu Libora Bryxe.