Klubovna

Zapůjčení je možné pouze pro skauty a skautky.
V případě zájmu kontaktujte vůdce Martina Dostála nebo zástupce vůdce oddílu Libora Bryxe.'