Společně proti leukemii! - pátek 7.-8. června 2019 - skauti a skautky

Je společná humanitární akce Junáka - český skaut, z.s. a Nadace pro transplantaci kostní dřeně. Jejím cílem je pomoc lidem postiženým leukémii a dalšími nemocemi krvetvorby. Sbírka má dvě formy - celostátní benzínkovou sbírku a alternativní projekty sbírek. Výtěžek putuje na podporu Českého národního registru dárců kostní dřeně. Benzínová sbírka probíhá na čerpacích stanicích po celé České republice. Skauti a skautky tam přijíždějícím autům umývají okna a řidičům podávají informace o činnosti nadace a možnostech pomoci. Ti jim za to můžou vhodit dobrovolný příspěvek do zapečetěné kasičky. 
 
  • Sraz v pátek v 7.00 u klubovny. Konec akce v 17.00, ale podle situace možná pošleme skauty domů.
  • Omluvenky do školy dostanou na schůzce od svého rádce.
  • S sebou: pití a svačinu. Na oběd půjdeme domů a budeme se střídat, tak aby u benzínky vždy někdo zůstal. Z tohoto důvodu si vezměte i kolo, aby těm z vás, kteří bydlíte dál, cesta domů a zpět netrvala dlouho. Nebo si kromě svačiny přibalte i oběd.