První schůzky - září 2019

Po domluvě rádce s členy se může čas na dalších schůzkách trošku posunout. Tento rok i jako předešlé roky bude možnost u vlčat a světlušek vyzvedávání dětí v družině.
  • Družina Lišáků: pondělí 9. září 2019 v 16.00 - 18.00.
  • Družina Jelenů: středa 11. září 2019 v 16.00 - 18.00.
  • Družina Černých vlků: pátek 13. září 2019 v 15.30 - 17.00.