Obnova skautské činnosti

Vážení rodiče,

s radostí vám oznamujeme, že od 1.6.2020 obnovujeme naši skautskou činnost. Naše schůzky tedy začnou od tohoto data tak jak jsme byli zvyklí. Pro připomenutí:

  • Smečka Černých Vlků - pondělky, 15:30 - 17:00, počínaje 1.6.2020.
  • Smečka Bílých Vlků - pátky, 15:30 - 17:00, počínaje 5.6.2020.
  • Družina Lišáků - úterky, 15:30 - 17:30, počínaje 2.6.2020.
  • Družina Benjamínků - pátky, 15:15 - 16:30, počínaje 5.6.2020.

 

Scházet se ovšem musíme v omezeném režimu a to tak, že budeme dodržovat následující pravidla:

  • každý účastník nejpozději na začátku první schůzky předloží písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění viz příloha (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
  • vždy platí, že účastnit se může pouze osoba, která je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění.
  • každý účastník má ochranu nosu a úst (rouška).
  • každý účastník projde na začátku schůzky dezinfekcí rukou - tu budeme poskytovat my.
 
táborem stále počítáme a doufáme, že Vy zase počítáte s námi :)
 
Podmínky a omezení se průběžně mění, je možné, že se ještě všechno změní. Každopádně Vás budeme informovat o případných změnách.
 

Děkujeme všem za pochopení a trpělivost v této nelehké době.

Martin Dostál - Roy, vůdce 2. oddílu Bludovit

PŘÍLOHA