Nošení ochranných prostředků dýchacích cest ve vnitřních prostorách

Vážení rodiče,
 
dle opatření Ministerstva zdravotnictví s platností od 10. září 2020 je nařízeno nošení ochranných prostředků dýchacích cest ve vnitřních prostorách staveb. Nařízení platí i pro skautské klubovny, základny a podobné prostory, pro všechny skautské věkové kategorie. Žádná výjimka z tohoto nařízení se na běžnou skautskou činnost nevztahuje. [Opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. září 2020]
 
P.S.: Rozumím tomu, že se někomu může nelíbit nařízení nebo načasování jeho provedení. Bez ohledu na to je naším úkolem jej v zájmu zdraví skautek, skautů i jejich blízkých plně respektovat. Díky!