Schůzky - skauti, skautky, vlčata a světlušky

Chtěli bychom, aby i nadále družiny, respektive děti byly v kontaktu. Na tomto základě jsme se rozhodli, že Vám nabídneme schůzky online formou. Začínáme tímto týdnem (42), nenechte si ujít první online schůzky - bude to zábava, i když trošku netradiční . Rádcové družin Vás budou sami informovat a sdělí Vám podrobnější informace k průběhu (platforma, náplň, bodování, délka schůzek, apod.). Uvědomujeme si, že děti tráví u PC více času než by měli (ještě k tomu, když mají online výuku). Budeme se snažit, aby to byl čas smysluplně strávený. Čas s kamarády a k sdílení radosti a starosti, i když by se jednalo o takto netradiční formu.